top of page
ICT Wideboy.png

Cultural Heritage and ICT

(2019−1−PT01−KA229−060692_5)

Projenin amacı, her ülkenin geçmişinden bu yana değer verilen birçok farklı kültürel mirasını keşfetmek ve gelecek nesillere teknoloji yoluyla aktarmaktır. Projemizde dijital çağda açık eğitim ve yenilikçi uygulamalar ile Avrupa Kültür Mirasının sosyal ve eğitimsel değerini kavrama gibi önceliklere odaklanılmaktadır.

Proje Ortakları:

  • Türkiye - Özel Yükselen Anadolu Lisesi  

  • Litvanya - Marijampole "Ryto" Basic School

  • Kuzey Makedonya - Sredno opštinsko ekonomsko učilište "Jane Sandanski" Bitola.

  • Portekiz - Agrupamento de Escolas de Vila Verde

  • Türkiye - Kepez Mahmut Celalettin Ökten AIHL

  • Romanya - Scoala Gimnaziala "Ion Irimescu"

CULTURAL HERITAGE and ICT: Headliner
CULTURAL HERITAGE and ICT: Pro Gallery

Türkiye - Short-Term Joint Staff Training Events
25-28 Kasım 2019

Projenin öncelikleri, görev dağılımı, iletişim araçları, yönetim ve proje rapor prosedürlerinin biçimi görüşülüp kararlaştırılırken; Atılım Üniversitesi’nden bir uzman tüm katılımcı öğretmenlere yazılımlar konusunda eğitim vermiştir. Proje amaçları doğrultusunda ziyaretler gerçekleştirilerek, Ankara hareketliliği tamamlanmıştır.

Romanya - Short-Term Exchanges of Groups of Pupils
24-28 Şubat 2020     

           

Romanya hareketliliği boyunca, ortak ülkelerin kültürleri, dansları, yemekleri benim ülkem küreseldir teması ile ele alınmıştır.


Bu proje COVID-19 salgını sebebiyle resmi olarak uzatılmış, kalan etkinlikler ise askıya alınmıştır.

CULTURAL HERITAGE and ICT: Text
bottom of page